Yrityksille

Health Coaching yrityksille

Parempaa tuottavuutta hyvinvoivan henkilöstön avulla
Health Coaching perustuu ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentamiseen, ja se voidaan jakaa neljään pääosaan: fyysinen aktiivisuus, ravitsemus, mieli ja ajattelu, sekä uni ja palautuminen. Valmennuksen tavoite ja valmennusprosessin kulku määräytyvät aina asiakkaan tavoitteiden, resurssien ja tarpeiden mukaan.

Yrityksille suunnatuissa valmennuksissa asiakas on työnantaja, ja valmennuksen kohteena voi olla koko henkilöstö, yksittäinen tiimi, tai esimerkiksi johtoryhmä. Valmennusta suunniteltaessa otetaan työnantajan toiveiden lisäksi huomioon aina myös valmennettavat yksilöt, heidän toiveensa, tarpeensa ja lähtökohtansa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointia edistävä ja ylläpitävä toiminta on yritykselle yksi keino erottautua kilpailijoistaan. Hyvinvoivat työntekijät ovat tutkitusti tuottavampia ja näin ollen yrityksen mahdollisuudet menestyä kasvavat. Työhyvinvointi mielletään usein vuosittaisiksi TYKY-päiviksi, joissa tehdään ryhmätehtäviä, harrastetaan liikuntaa ja illan päätteeksi saunotaan yhdessä. Tämä on loistava keino palkita työntekijöitä ja luoda yhteishenkeä, ja on näin ollen yksi osa työhyvinvointia. Työhyvinvointi on kuitenkin laajempi käsite ja siihen kannattaa panostaa myös kuukausi- ja viikkotasolla.

Luonnollista työhyvinvointia

Valmennuksessani työhyvinvointi on jaoteltu kuuteen teemaan, jotka vaihtuvat kahden kuukauden välein. Teema aloitetaan aina yhteisellä päivällä, jonka aikana tehdään erilaisia teemaan liittyviä tehtäviä ja, kuten kaikissa valmennuksissani, liikutaan luonnossa. Päivän lopuksi käydään yhdessä läpi seuraavan kahden kuukauden aikana työpäiviin vietävät työhyvinvointia edistävät harjoitukset. Valmennukseen kuuluu myös viikoittainen sähköpostituki.

Teemat

– Motivaatio
– Yhteishenki
– Fyysinen jaksaminen
– Henkinen jaksaminen
– Vuorovaikutus
– Tulevaisuus


Esimerkkipäivä: Motivaatio

Klo 10-12

  • Kehon herättely ja mielen rauhoittaminen
  • Aiheeseen tutustuminen; ulkoinen motivaatio vs. sisäinen motivaatio
  • Harjoitus: Motivaation metsästys

Klo 12-13

  • Lounas

Klo 13-15

  • Siirtyminen luontoon
  • Aiheen syvennys: palaute motivaation energiana
  • Harjoitus: Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Kotitehtävien läpikäynti

Luonnollista Työhyvinvointia -paketin hinta (max. 10 henkeä) on 4 700 euroa + alv 24 %, sisältäen 6 lähipäivää, kotitehtävät ja viikoittaisen sähköpostituen.

Tyky-päivä

Vaikka teemat toimivat parhaiten kokonaisuutena, voidaan ne toteuttaa myös yksittäisinä TYKY-päivinä. Yksittäinen päivä räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan valitun teeman ympärille ja sen hinta on 870 euroa + alv 24 %.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän yrityksellenne sopiva valmennus.