Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Yhteenveto Laura i:n toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Laura i:n toiminta perustuu hyvinvointivalmennukseen maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa luonnollisesta hyvinvoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Tmi Laura Ruotsalaisen omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista valmennusta tarjotaan yksilö- ja ryhmävalmennuksina, hyvinvointipäivinä, sekä yrityksille tarjottavina valmennuksina.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa luonnollisesta hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä valmennuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten valmennusten myyntiä. Myynnillä Laura i rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Laura i:ltä, vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Laura i:ltä tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Laura i:n sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Laura i:n perustajan, Laura Ruotsalaisen yrityksen Tmi Laura Ruotsalaisen käyttöön. Käytöstä vastaa Laura Ruotsalainen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Laura i:n jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Tmi Laura Ruotsalaisen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Laurai.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Tmi Laura Ruotsalainen (y-tunnus: 2498532-6)

www.laurai.fi

Laura Ruotsalainen, puh. 044 243 2118

Sähköposti: laura(at)laurai.fi

 

Rekisterin nimi

Laura i:n sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Tmi Laura Ruotsalaisen asiakkaan ja Tmi Laura Ruotsalaisen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisenn, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Tmi Laura Ruotsalainen noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista valmennusaineistoa Laura i:ltä ja samalla Laura i:n ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Laura i:n verkkokurssin tai

c) Henkilö on kirjallisesti pyytänyt liittyä postituslistalle messuilla tai sähköpostin välityksellä.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Laura i:n, siis Tmi Laura Ruotsalaisen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tmi Laura Ruotsalaisen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Tmi Laura Ruotsalainen on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Laura Ruotsalaiselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tmi Laura Ruotsalainen oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Tmi Laura Ruotsalaisen asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Tmi Laura Ruotsalaisen postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Tmi Laura Ruotsalaisen asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Laura Ruotsalaiselle, ks. yhteystiedot yllä.